Balik Ka Majalengka

Balik Ka Majalengka

Bakat ku hayang mudik ka Majalengka, ngahaja kuring indit ti Bandung teh janari make motor , miharep sugan we ari poek keneh mah Pos Pamariksaan Covid 19 can buka.

Rada tarik oge make motor teh da jalan sepi keneh jeung hayang tereh nepi ongkoh.

Ari di Tomo Tolengas katempo aya tenda tenda Pos Pamariksaan, kuring ngerem motor sakaligus.

Teuing aya keusik teuing aya oli, nepika motor teh muter malik deui ka arah Bandung.

Jol aya Petugas kaluar tina tenda, nyampeurkeun bari nanya : “Kunaon Pa ?” cenah.

“Ieu jalan leueur” jawab kuring.

Petugas nanya deui : “Ari Bapak bade kamana ?”

“Bade ka Bandung” ceuk kuring (da motor geus malik ka arah Bandung).

Petugas rada ambek : “Ari Bapak teu apal, ieu teh keur aya PSBB. Teu meunang indit²an kaluar kota ?.

Wayahna ayeuna mah putar balik. Sok kadituh balik deui !”

“Mangga, mangga Pa” ceuk kuring bari malikeun motor ka arah Majalengka biuus we indit bari hate mah bungah bisa mudik ka Majalengka bari teu hese ngaliwatan proses pamariksaan.

Wilujeng wayah kieu … @😌😷😷

Leave a Reply